Beautiful Change hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beautiful Change houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het onderstaande tekst zult u lezen hoe wij de veiligheid waarborgen voor uw.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Beautiful Change verwerkt voor de volgende dingen:

 • Nieuws wat van toepassing is op de klant
 • Communicatie over de afspraak.

Beautiful Change zal de volgende persoonsgegevens opvragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht

Bijzondere en gevoelige informatie

Wij zullen alleen bijzondere en gevoelige informatie verwerken, wanneer dit noodzakelijk is voor de behandelingen. Denk hierbij aan allergieen of eventuele ziektes.

Daarnaast zullen wij toestemming vragen aan ouders van kinderen tot en met 16 jaar, om hun gegevens mogen te verwerken. Wanneer dit gelieve niet gebeurd zullen wij hierin strikt zijn en dit niet verwerken. Wij zullen dan met de ouder overleggen welke gegevens wij mogen verwerken.

Bewaren van gegevens

Beautiful Change zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

 • Bewaard de gegevens in het systeem voor altijd, tenzij u aangeeft dat het verwijderd moet worden.  (Bij uw persoonsgegevens staan voornamelijk ook de behandelingen, gekochte producten, behandelverslagen en kleur verslagen)
 • 7 Jaar voor de financiële gevens die nodig zijn voor de belastingdienst (zoals Grootboek, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie, voorraadadministratie en facturen i.v.m. omzetbelasting).

Waarom wij gegevens nodig hebben

Beautiful Change verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Behandelgeschiedenis bijhouden van klanten
 • Contact opnemen met cliënten.
 • Klanten informeren over aanbiedingen, diensten en producten. (nieuwsbrief)
 • Historie van verkochte producten
 • Het indienen van de aangifte omzetbelasting.

Delen met anderen

Beautiful Change deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken (de boekhouder bijvoorbeeld), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beautiful Change blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Beautiful Change gebruikt uitsluitend functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beautifulchange.nl
Beautiful Change zal zo snel mogelijk, binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Beautiful Change neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beautifulchange.nl

Contact gegevens:

Beautiful Change
t.n.v. Nathalie Ritsema
Baan 20 A
8256 AX Biddinghuizen

0321- 700212
info@beautifulchange.nl